Apie asociacijąGamtinių dujų sektoriusKontaktai
 
     
 
 

Gamtinės dujos
- ekologiška, natūralu, patogu.

 
     
 
Pasirinkite
 
 
Istorija
LDA taryba
Nariai
Narystė
Įstatai
Apie asociaciją

Lietuvos Dujų asociacija išlieka pagrindiniu Lietuvos dujų sektoriaus ekonomine ir technine pažanga suinteresuotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų savanorišku susivienijimu, jungiančiu stambiausias gamtinių dujų tiekimo, perdavimo, paskirstymo įmones - AB “Lietuvos dujos”, UAB “Dujotekana”, UAB “Haupas“, suslėgtomis gamtinėmis dujomis užsiimanti bendrovė UAB „SG dujos“ su gamtinių dujų veikla susijusias asocijuotas nares- asociaciją “Lietuvos dujotiekio statyba”, kuri vienija 16 pagrindinių bedrovių, atliekančių dujotiekio statybos darbus Lietuvoje ir svetur bei energetikos profilio mokymo bei mokslo įstaigas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos katedrą, Kauno technologijos universiteto šilumos ir atomo energetikos katedrą, Lietuvos energetikos instituto šilumos įrengimų tyrimų ir bandymų laboratoriją.

 
Naujienos
LDA visuotinis narių susirinkimas 2014 04 04, 11:00

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 4 d. 11:00 val. įvyks Lietuvos dujų asociacijos (toliau - LDA) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: konferencijų salė „Apvalaus stalo klube“ (Karaimų g. 53A, Trakai).

Maloniai kviečiame visus dalyvauti LDA visuotiniame narių susirinkime bei prašome pasirūpinti įgaliojimais balsuoti, jei Jūsų įmonės vadovas negalės dalyvauti susirinkime.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

 1. LDA tarybos ataskaita apie 2013 metų veiklą.
 2. LDA 2013 metų veiklos ataskaita.
 3. LDA 2013 metų finansinės veiklos ataskaita.
 4. LDA 2013 metų finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatai.
 5. LDA 2014 metų veiklos plano projektas.
 6. LDA 2014 metų biudžeto projektas.
 7. Kiti LDA narių klausimai.
 
KVIETIMAS Į LIETUVOS DUJŲ ASOCIACIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos dujų asociacijos 2013 m. vasario 7 d. Tarybos posėdžio Nr. 1 protokolo sprendimu, informuojame, kad 2013 m. balandžio 4 d. 14:00 val. įvyks Lietuvos dujų asociacijos (toliau - LDA) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: konferencijų salė „Roko sodyba“, Kaišiadorių raj.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti LDA visuotiniame narių susirinkime bei prašome pasirūpinti Įgaliojimais balsuoti, jei Jūsų įmonės vadovas negalės dalyvauti susirinkime.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Lietuvos dujų asociacijos Tarybos ataskaita apie 2012 metų veiklą.
 3. Lietuvos dujų asociacijos 2012 metų veiklos ataskaita.
 4. Lietuvos dujų asociacijos 2012 m. finansinės veiklos ataskaita.
 5. Lietuvos dujų asociacijos 2012 m. finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatai.
 6. Lietuvos dujų asociacijos 2013 m. veiklos plano projektas.
 7. Lietuvos dujų asociacijos 2013 m. biudžeto projektas.
 
Kvietimas į Tarybos posėdį, 2012 m. rugsėjo 25 d.
Preliminari posėdžio darbotvarkė:
1. Tarptautinės dujų sąjungos (IGU) renginiai:
1.1. IGU Tarybos posėdis Malaizijoje, 2012 m. birželio 4 d. Įspūdžiai ir vertinimai.
1.2.  IGU posėdžių kalendorius.
2. Dėl Lietuvos dujų asociacijos 15 metų sukakties.
3. Dėl UAB „Stella Vitae“ narystės Lietuvos dujų asociacijoje.
4. Kiti klausimai
 
LNG 17 naujienos: kvietimas registruotis į 17-a tarptautinę konferenciją.

Atsidarykite kvietimo tekstą PDF formatu pdf_icon.png

 
Lietuvos dujų asociacijos visuotinis narių susirinkimas
Skaityti toliau...
 
Kvietimas į tarybos posėdį
Kvietimas į tarybos posėdį
Skaityti toliau...
 
Kvietimas į neeilinį susirinkimą, 2011-08-23

 

Kvietimas į neeilinį susirinkimą, 2011-08-23 (PDF)

 
2011m. rugpjūčio 16 d. įvyks LDA Tarybos posėdis
2011 m. rugpjūčio 16 d. 10:00 val. Vilniuje, AB „Lietuvos dujos“ 310 k. posėdžių salėje  planuojama sušaukti Lietuvos dujų asociacijos Tarybos posėdį.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

Dėl Tarptautinės dujų sąjungos (IGU - International Gas Union)) renginių. Pranešėjas V. Valentukevičius.
             1. 1.1. Dėl IGU Tarybos posėdžio.
                1.2. Dėl IGU Tarybos posėdžio darbotvarkės.
                1.3. Kiti IGU ir tarptautiniai renginiai.
                Informacija dėl energetikų atestavimo centrų steigimo iniciatyvos.
             2. Dėl Lietuvos dujų asociacijos publikacijų. Pranešėjas S. Bilys.
             3. 3.1. LDA informacinis leidinys 2010 m.
                3.2. Baltic Energy.
                3.3. Verslas politika – Business Politics.
              
Kiti klausimai:
4.1. Dėl įgaliojimų suteikimo sutarčių sudarymui ir pasirašymui.
4.2. Dėl pašalpos skyrimo.
 
Užuojauta Norvegijai

Užuojautos laiškas Norvegijos kolegoms

Skaityti toliau...
 
Estijos dujų asociacijos delegacijos vizitas
Estijos dujų asociacijos delegacijos vizitas.
Skaityti toliau...
 
Laiškas Japonijos dujų asociacijai
Laiškas Japonijos dujų asociacijai 
Skaityti toliau...
 
LIETUVOS DUJŲ ASOCIACIJOS EILINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
2011-03-30 12.00 val. Aguonų 24, Vilnius įvyks Lietuvos dujų asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas.
 
Naujos žinios apie dujų skalūnų tyrimus Baltijos jūros regione
 
2011-02-18 14:32
Naujos žinios apie dujų skalūnų tyrimus Baltijos jūros regione
Šių metų vasario 7-9 dienomis Utrechte, Nyderlanduose vyko tarptautinio projekto „Europos dujų skalūnų tyrimų iniciatyva (GASH)" darbinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja J. Lazauskienė. Molio skalūnų dujos (shale gas) - nelaidžiuose, organine medžiaga praturtintuose, molio skalūnų (dujų skalūnų) sluoksniuose susikaupusios termogeninės (ar biogeninės) kilmės gamtinės metano dujos. Preliminariais duomenimis, šių dujų potencialas Europoje - 15,6 mlrd. m3. Intensyvūs kompleksiniai dujų skalūnų tyrimai Europoje pradėti 2008-2009 metais inicijavus tarptautinį GASH projektą, finansuojamą stambių naftos kompanijų (Exxon Mobile, Total, StatoilHydro, Wintershall, Marathon ir kt.) lėšomis. Lietuvos geologijos tarnyba 2008 metais įsijungė į GASH projektą, kurios vienas svarbesnių 2009-2012 metų uždavinių - Europos organika praturtintų molingų formacijų (argilitų, dujų skalūnų) duomenų bazės sudarymas.
Susitikimo metu buvo aptarti konkretūs su EBSDB duomenų teikimu, naudojimu bei duomenų bazės valdymu susiję klausimai, trumpai pristatyta dujų skalūnų paieškos ir žvalgybos veikla Europos šalyse. Nauja informacija atskleidė, kad nuo 2008 metų ši veikla tapo ženkliai intensyvesnė. Tos pačios tendencijos būdingos ir Baltijos jūros regionui, kuriame dujų gavybos požiūriu perspektyviausios yra apatinio kambro Aliumo ir apatinio silūro juodų graptolitinių molio skalūnų storymės.
2010 metais rugpjūtį Danijoje, Bornholmo saloje GASH projekto apimtyje buvo išgręžtas 40 metrų gylio tiriamasis gręžinys kambro amžiaus Aliumo molio skalūnų storymėje. Gręžinyje atlikti geologiniai, geocheminiai, geofiziniai ir geomechaniniai tyrimai, paimtas gręžinio kernas, mobilia laboratorija atlikti tyrimai.
Dabar atliekami detalūs tyrimai įvairiose Europos laboratorijose. Buvo atlikti 3D seisminės žvalgybos tyrimai, paimti vandens pavyzdžiai. Greta buvo išgręžtas dar vienas apie 20 m gylio gręžinys, kurio kerno tyrimus atlieka Danijos geologijos tarnybos specialistai. Iki 2011 metų Danijos bendrovėms išduoti trys leidimai molio skalūnų dujų paieškai.
2010 metais Švedijoje, Skänės regione, Shell naftos koncernas vykdė dujų skalūnų paieškas kambro amžiaus Aliumo storymėje, tačiau, kompanija tyrimų rezultatų neskelbia, jų gali tekti laukti apie metus. Švedijos bendrovė Gripen Gas turi leidimą dujų skalūnų paieškai ir jau išgaunamas dujas naudoja elektros gamybai.
Lenkijoje įvairioms bendrovėms išduota apie 70 leidimų dujų skalūnų tyrimams. Preliminariais skaičiavimais Lenkijos dujų skalūnų potencialas gali siekti nuo 40 iki 90 tcf.
2010 metais Lenkijoje išgręžtas pirmasis dujų skalūnų paieškos gręžinys. Tyrimų ir įvertinimo rezultatai dar neskelbiami.
Artimiausiu metu planuojami ir kiti gręžiniai Baltijos nuosėdinio baseino dujų skalūnų potencialui tirti.Informaciją parengė:
Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus
vedėja Jurga Lazauskienė
tel. (85) 233 4642
 
Dujų ūkio pertvarką užgožė emocijos

Straipsnis (PDF)
 
Verslo ir pramonės mobilumo programa
Tęsiama verslo ir pramonės mobilumo programa   Siekdamos pagyvinti ir sustiprinti verslo ir pramonės bendradarbiavimą regione, Šiaurės ir Baltijos šalys tęsia bendrą mobilumo programą. Ši programa teikia finansinę paramą verslo stažuotėms, praktikoms, mokymams ir tinklų veiklai Šiaurės ir Baltijos šalyse.  Programą finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos vyriausybės. Šiais metais programai skirta 2 mln. Danijos kronų, tai yra, apie 920 tūkst. litų. Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo programos tikslas - stiprinti ekonominį bendradarbiavimą bei skatinti verslumą, regioninį klasterių bendradarbiavimą ir inovacijas Šiaurės-Baltijos šalių regione. Vienintelis šių metų terminas paraiškoms pateikti - kovo 31 d.  „Mobilumo programoje gali dalyvauti mažos ir vidutinės įmonės, verslo organizacijos ir inkubatoriai. Taip pat ir valstybinės įstaigos, dirbančios verslo sąlygų gerinimo srityje“, - teigia patarėja Vida Gintautaitė.  Veiklose, kurias gali remti programa, turi dalyvauti mažiausiai trys skirtingos šalys, iš kurių bent viena yra Šiaurės šalis ir bent viena Baltijos šalis. Programa gali paremti iki 70% kelionės, apgyvendinimo ir tinklų išlaidų.

Šiame kontekste Šiaurės ir Baltijos šalys – tai Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.
 Verslo ir pramonės mobilumo programa buvo pradėta vykdyti 2009 m. Pernai ji parėmė 50 projektų iš Šiaurės ir Baltijos šalių. Lietuvos verslo struktūros kaip pareiškėjai ar partneriai buvo paremti 21 projekte.  Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje.
 
LNG 17 pasaulio ambasadorių tinklas

dujos-logo.jpg
LNG 17 - tai  17 - ta tarptautinė suskystintų gamtinių dujų konferencija - paroda. Konferencija vyks 2013 m. balandžio 16 - 19 dienomis Hiustone, Teksase, JAV.

Šį išskirtinį pramonės sektoriaus renginį organizuoja Tarptautinė dujų sąjunga (IGU), Dujų technologijos institutas (ITI) ir Tarptautinis šaldymo įrenginių institutas (IIR). Amerikos dujų asociacija AGA taps konferencijos šeimininke. Mes labai vertiname, kad AGA pakvietė Lietuvos dujų asociaciją prisijungti prie Pasaulio ambasadorių tinklo. Lietuvos dujų asociacijos  prezidentas Viktoras Valentukevičius tapo vienu iš LNG 17 ambasadoriumi. Daugiau skaityti: www.lng17.org

 

 

Failas parisiuntimui (PDF)

 
2011-02-08 Lietuvos dujų asociacijos tarybos posėdis

2011 vasario 8 d. 11.00 val. Vilniuje, Aguonų 24, 310 k. posėdžių salėje planuojama sušaukti Lietuvos dujų asociacijos posėdį.

Preliminari posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo. Pranešėjas R. Paliukas. 

2. Dėl revizoriaus skyrimo ir sutarties pasirašymo. Pranešėjas N. Jovaišienė.

3. Dėl Lietuvos dujų asociacijos leidinio. Pranešėjas S. Bilys.

4. Danijos dujų technologijos centro prezidento Peter I. Hinstrup kreipimasis.

5. Dėl sutarties su UAB "Laisvos reklamos įdėjos".

6. Dėl sutarties su dienraščiu "Lietuvos rytas".

7. Dėl Estijos dujų asociacijos delegacijos vizito. Pranešėjas  N. Jovaišienė.

8. Kiti klausimai.

 

 
Skalūnų dujų potencialas Lietuvoje

Pranešimo santrauka (pranešimo autoriai Dr. JONAS SATKŪNAS, Dr. JOLANTA ČYŽIENĖ, Dr. JURGA LAZAUSKIENĖ Lietuvos geologijos tarnyba)
Skaityti toliau...
 
SEMINARAS
2010 metų lapkričio 22 d. 14.00 val Vilniuje Aguonų 24,  įvyko seminaras "Geologijos žinios apie skalūnų dujas", pranešimą pristatė Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, Tarnybos Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja Jolanta Čižienė ir Jurga Lazauskienė. Pateikiame trumpą seminaro santrauką,  žr. "Skalūnų dujų potencialas Lietuvoje".
 
 
 
 
 
  © 2008 Lietuvos dujų asocijacija.
Aguonų g. 24, Vilnius. Tel. 8 (5) 2360207.